научный журнал
вестник Санкт-Петербургского государственного
института культуры
RUS| ENG

On the issue of the main directions of the Ukrainian subculturology

 • Annotation
 • Authors
 • List of references
The issues of the subculturology have become topical after the changes in the mental paradigm took place, as well as the social transformations and sociocultural shifts in the conditions of postsoviet postmaydannoy Ukraine occurred. The author touches upon the danger of the Ukrainian nationalism in the context of the main sociocultural reflection in the modern cultural and historical discourse of Ukraine.
 • Радзиевский Виталий Александрович
 • Бердянських К. Є люди: теплі історії з Майдану. Киев: Брайт Стар Паблішинг, 2014. 184 с.
 • Бесчастная М. И Бог создал украинку // Еженедельник-2000. 2013. 8 нояб. С. 7.
 • Божок О. І. Риторика державного службовця як інструмент адміністративної субкультури: історично-філософський аспект // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. № 3. С. 14-17.
 • Божок О. І. Творчий потенціал адміністративної субкультури у становленні української державності // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2011. № 2. С. 36-39.
 • Варяниця Л. О. Дитяча субкультура як фактор соціалізації молодшого школяра в навчально-виховному процесі: дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 05. Луганськ, 2006. 241 с.
 • Виговський Д. Л. Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії, кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст. // Університет. наук. зап. 2011. № 4. С. 529-537.
 • Виговський Д. Л. Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 08. Киев, 2006. 207 с.
 • Виселко І. В. Адміністративна субкультура в інтердисциплінарному векторі осмислення // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 3. С. 3-9.
 • Гасиджак Л. Субкультура студентства: на прикладі вищих навчальних закладів Полтави // Етнічна історія народів Європи. 2005. Вип. 18. С. 120-124.
 • Гомон Д. Русские националисты шли под крики «Слава Украине!» // Вести. 2015. 5 нояб. С. 6.
 • Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і миф. Киев: КМ Publishing, 2015. 352 с.: з іл.
 • 94 дні: євромайдан очима ТСН. Т. Пушнова / під. ред. А. Чех та ін. Киев: Основи, 2014. 176 с.
 • Денисов С. Ф. Злочинна та пенітенціарна субкультура та її деструктивний вплив на формування поведінки молоді // Держава та регіони. Серія: Право. 2012. № 3. С. 105-109.
 • Дневник Евромайдана. Киев: Саммит-Книга, 2014. 184 с.: ил.
 • Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації сусільства: монографія. Одеса: Юрид. літ., 2009. 616 с.
 • Євромайдан: хроника відчуттів: колекція есе / Тарас Прохасько, Іван Ципердюк, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Вінничук. Брустурів: Дискурс, 2014. 156 с.
 • Забужко О. Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву. Киев: Комора, 2014. 336 с.
 • Захарова А. Нашему гимну не хватает оптимизма // Сегодня. 2013. 12 нояб. С. 5.
 • Иванов Р. Донбасский синдром // Корреспондент. 2014. 25 июля. С. 28.
 • Ионычева Н. Испытание миром: жизнь солдат после АТО // Вести. 2014. 6 окт. С. 12.
 • Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. Киев: Дуліби, 2013. 228 с.
 • Капустин В. В. За сценой Майдана. Киев: Велес, 2014. 160 с.: іл.
 • Козак в Раде // Вести. 2015. 5 нояб. С. 4.
 • Коровіна К. «Родильний обряд» як етап соціалізації жінки: перехід до материнської субкультури // Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 27. С. 106-109.
 • Коротков Д. Оппозиции сказали закрыть поганые рты // Вести. 2014. 5 дек. С. 2.
 • Курков А. Ю. Дневник Майдана. Харьков: Фолио, 2015. 221 с.
 • Левчук Я. М. Масова музика як соціалізуючий чинник молодіжних субкультур України: дис. … канд. мистецтвозн.: 26. 00. 01. Киев, 2011. 179 с.
 • Левчук Я. М. Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології: монографія. Киев: Ін-т культурології НАМ України, 2012. 240 с.
 • Левчук Я. М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду: дис. … канд. філол. наук: 10. 01. 07. Киев, 2007. 177 с.
 • Майдан: нерассказанная история: Соня Кошкина. Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2015.
 • Медведева А. Нет дисциплины - нет армии // Репортер. 2014. 19-25 дек. С. 43.
 • Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі. Киев: Слово, 2007. 496 с.: іл.
 • Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі: автореф. … д-ра мистецтвозн.: 26. 00. 01. Киев, 2009. 36 с.
 • Міщенко Н. І. Студентська субкультура як фактор професійної соціалізації майбутніх соціальних педагогів: автореф. … канд. пед. наук: 13. 00. 05. Луганськ, 2011. 20 с.
 • Москаленко С. Как казаки Америку открывали // Радонеж. 1997. № 16/17 (61), окт. С. 24.
 • На блокпостах за 10 тысяч гривень пропускают контрабанду // Вести. 2014. 18 дек. С. 3.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2008. Т. 1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. 400 с.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2010. Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. 568 с.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2012. Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. 480 с.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2013. Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. 584 с.
 • Науменко О. М. Становление и развитие административной субкультуры в Украине: дис. … канд. филос. наук: 09. 00. 03. Одесса, 2006. 199 с.
 • Небесна сотня: кн. пам’яті. Харків: Фоліо, 2014. 206 с.: іл.
 • Опрос: в евромайданах участвовало 20 % страны // Вести. 2014. 20 нояб. С. 3.
 • Опрос: украинцы считают батальоны армиями олигархов // Вести. 2015. 15 янв. С. 7.
 • Повстанська абетка / авт. проекту Поліна Мороз. Нuss, 2014. 128 с.
 • Радзиевский В. А. К проблеме классификации субкультур в контексте сохранения и популяризации украинского культурного наследия в период нацистской оккупации // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: мат. Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 28-29 лістапада 2013 г.: у 2 ч. Мінск: Права і эканоміка, 2014. Ч. 2. С. 375-380.
 • Радзиевский В. А. Нотатки з субкультури аномії: монографія. Киев: Логос, 2012. 368 с.
 • Радзиевский В. А. Про теорію та історію субкультур: нариси до субкультурології: монографія. Киев: Логос, 2013. 276 с.
 • Радзиевский В. А. Субкультурологія: на шляху до становлення // Україна - Греція: духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки: зб. наук. праць. Киев: НАКККіМ, 2014. С. 93-97.
 • Радзієвський В. О. Базові резонансні субкультури сучасної України: монографія. Киев: Логос, 2014. С. 23-169.
 • Сіткар В. Вплив субкультури на соціальне виховання особистості // Психологія особистості. 2012. № 1. С. 169-176.
 • Скибицкая Ю., Сибирцев А. Батальон «Донбасс» обвинили в преступлениях // 2014. 6 нояб. С. 4.
 • Субкультурна варіативність українського соціуму: моногр. дослідж. / Л. Аза, І. Бекешкіна, О. Вишняк, О. Злобіна, Н. Костенко, А. Ручка, Л. Рязанова, Н. Соболєва, Л. Скокова, Р. Шульга; Ін-т соціол. НАН України. Киев, 2010. 287 c.
 • Украинский предлагают перевести на латиницу // Вести. 2014. 6 нояб. С. 4.
 • Fантомная боль # maidan: публицистика. Киев: 04 i. today, 2014. 704 с.: ил.
 • Фомичев В. М. Славных прадедов великих правнуки поганые // Мир и мы: междунар. информ.-дискус. интернетпортал. URL: http: // worldandwe. com (дата обращения: 20. 02. 2015).
 • Ходят в театр и сметают продукты // Вести. 2014. 6 окт. С. 3.
 • Хроника Революции. Киев: Саммит-Книга, 2015. Кн. 2. 240 с.: ил.
 • Юдкін І. М. Формування визначників української культури: культурол. студії. Киев: Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. 184 с.
Authors: Radzievskii Vitalii Aleksandrovich
Рубрика: Без названия
Pages: 139-144
УДК: 316.723(477)
DOI:
Keywords: culture, Ukraine, the Great Patriotic War, Nazism, subculture, culturology, history
График выхода номеров
№1
март

1 декабря - заканчивается прием работ

25 февраля - сдача номера в печать

Выход в свет - март

№2
июнь

1 марта - заканчивается прием работ

25 мая - сдача номера в печать

Выход в свет - июнь

№3
сентябрь

1 июня - заканчивается прием работ

25 августа - сдача номера в печать

Выход в свет - сентябрь

№4
декабрь

1 сентября - заканчивается прием работ

25 ноября - сдача номера в печать

Выход в свет - декабрь