научный журнал
вестник Санкт-Петербургского государственного
института культуры
RUS| ENG

К вопросу об основных направлениях украинской субкультурологии

 • Аннотация
 • Об авторах
 • Список цитируемой литературы
Вопросы субкультурологии стали актуальными в связи с изменением ментальной парадигмы, с общественными трансформациями и социокультурными изменениями в условиях постмайданной Украины. Автор рассматривает опасность украинского национализма в контексте базовых социокультурных рефлексий в современном культурно-историческом дискурсе Украины.
 • Радзиевский Виталий Александрович
 • Бердянських К. Є люди: теплі історії з Майдану. Киев: Брайт Стар Паблішинг, 2014. 184 с.
 • Бесчастная М. И Бог создал украинку // Еженедельник-2000. 2013. 8 нояб. С. 7.
 • Божок О. І. Риторика державного службовця як інструмент адміністративної субкультури: історично-філософський аспект // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. № 3. С. 14-17.
 • Божок О. І. Творчий потенціал адміністративної субкультури у становленні української державності // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2011. № 2. С. 36-39.
 • Варяниця Л. О. Дитяча субкультура як фактор соціалізації молодшого школяра в навчально-виховному процесі: дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 05. Луганськ, 2006. 241 с.
 • Виговський Д. Л. Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії, кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст. // Університет. наук. зап. 2011. № 4. С. 529-537.
 • Виговський Д. Л. Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 08. Киев, 2006. 207 с.
 • Виселко І. В. Адміністративна субкультура в інтердисциплінарному векторі осмислення // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 3. С. 3-9.
 • Гасиджак Л. Субкультура студентства: на прикладі вищих навчальних закладів Полтави // Етнічна історія народів Європи. 2005. Вип. 18. С. 120-124.
 • Гомон Д. Русские националисты шли под крики «Слава Украине!» // Вести. 2015. 5 нояб. С. 6.
 • Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і миф. Киев: КМ Publishing, 2015. 352 с.: з іл.
 • 94 дні: євромайдан очима ТСН. Т. Пушнова / під. ред. А. Чех та ін. Киев: Основи, 2014. 176 с.
 • Денисов С. Ф. Злочинна та пенітенціарна субкультура та її деструктивний вплив на формування поведінки молоді // Держава та регіони. Серія: Право. 2012. № 3. С. 105-109.
 • Дневник Евромайдана. Киев: Саммит-Книга, 2014. 184 с.: ил.
 • Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації сусільства: монографія. Одеса: Юрид. літ., 2009. 616 с.
 • Євромайдан: хроника відчуттів: колекція есе / Тарас Прохасько, Іван Ципердюк, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Вінничук. Брустурів: Дискурс, 2014. 156 с.
 • Забужко О. Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву. Киев: Комора, 2014. 336 с.
 • Захарова А. Нашему гимну не хватает оптимизма // Сегодня. 2013. 12 нояб. С. 5.
 • Иванов Р. Донбасский синдром // Корреспондент. 2014. 25 июля. С. 28.
 • Ионычева Н. Испытание миром: жизнь солдат после АТО // Вести. 2014. 6 окт. С. 12.
 • Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. Киев: Дуліби, 2013. 228 с.
 • Капустин В. В. За сценой Майдана. Киев: Велес, 2014. 160 с.: іл.
 • Козак в Раде // Вести. 2015. 5 нояб. С. 4.
 • Коровіна К. «Родильний обряд» як етап соціалізації жінки: перехід до материнської субкультури // Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 27. С. 106-109.
 • Коротков Д. Оппозиции сказали закрыть поганые рты // Вести. 2014. 5 дек. С. 2.
 • Курков А. Ю. Дневник Майдана. Харьков: Фолио, 2015. 221 с.
 • Левчук Я. М. Масова музика як соціалізуючий чинник молодіжних субкультур України: дис. … канд. мистецтвозн.: 26. 00. 01. Киев, 2011. 179 с.
 • Левчук Я. М. Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології: монографія. Киев: Ін-т культурології НАМ України, 2012. 240 с.
 • Левчук Я. М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду: дис. … канд. філол. наук: 10. 01. 07. Киев, 2007. 177 с.
 • Майдан: нерассказанная история: Соня Кошкина. Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2015.
 • Медведева А. Нет дисциплины - нет армии // Репортер. 2014. 19-25 дек. С. 43.
 • Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі. Киев: Слово, 2007. 496 с.: іл.
 • Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі: автореф. … д-ра мистецтвозн.: 26. 00. 01. Киев, 2009. 36 с.
 • Міщенко Н. І. Студентська субкультура як фактор професійної соціалізації майбутніх соціальних педагогів: автореф. … канд. пед. наук: 13. 00. 05. Луганськ, 2011. 20 с.
 • Москаленко С. Как казаки Америку открывали // Радонеж. 1997. № 16/17 (61), окт. С. 24.
 • На блокпостах за 10 тысяч гривень пропускают контрабанду // Вести. 2014. 18 дек. С. 3.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2008. Т. 1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. 400 с.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2010. Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. 568 с.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2012. Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. 480 с.
 • Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Киев: Дуліби, 2013. Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. 584 с.
 • Науменко О. М. Становление и развитие административной субкультуры в Украине: дис. … канд. филос. наук: 09. 00. 03. Одесса, 2006. 199 с.
 • Небесна сотня: кн. пам’яті. Харків: Фоліо, 2014. 206 с.: іл.
 • Опрос: в евромайданах участвовало 20 % страны // Вести. 2014. 20 нояб. С. 3.
 • Опрос: украинцы считают батальоны армиями олигархов // Вести. 2015. 15 янв. С. 7.
 • Повстанська абетка / авт. проекту Поліна Мороз. Нuss, 2014. 128 с.
 • Радзиевский В. А. К проблеме классификации субкультур в контексте сохранения и популяризации украинского культурного наследия в период нацистской оккупации // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: мат. Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 28-29 лістапада 2013 г.: у 2 ч. Мінск: Права і эканоміка, 2014. Ч. 2. С. 375-380.
 • Радзиевский В. А. Нотатки з субкультури аномії: монографія. Киев: Логос, 2012. 368 с.
 • Радзиевский В. А. Про теорію та історію субкультур: нариси до субкультурології: монографія. Киев: Логос, 2013. 276 с.
 • Радзиевский В. А. Субкультурологія: на шляху до становлення // Україна - Греція: духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки: зб. наук. праць. Киев: НАКККіМ, 2014. С. 93-97.
 • Радзієвський В. О. Базові резонансні субкультури сучасної України: монографія. Киев: Логос, 2014. С. 23-169.
 • Сіткар В. Вплив субкультури на соціальне виховання особистості // Психологія особистості. 2012. № 1. С. 169-176.
 • Скибицкая Ю., Сибирцев А. Батальон «Донбасс» обвинили в преступлениях // 2014. 6 нояб. С. 4.
 • Субкультурна варіативність українського соціуму: моногр. дослідж. / Л. Аза, І. Бекешкіна, О. Вишняк, О. Злобіна, Н. Костенко, А. Ручка, Л. Рязанова, Н. Соболєва, Л. Скокова, Р. Шульга; Ін-т соціол. НАН України. Киев, 2010. 287 c.
 • Украинский предлагают перевести на латиницу // Вести. 2014. 6 нояб. С. 4.
 • Fантомная боль # maidan: публицистика. Киев: 04 i. today, 2014. 704 с.: ил.
 • Фомичев В. М. Славных прадедов великих правнуки поганые // Мир и мы: междунар. информ.-дискус. интернетпортал. URL: http: // worldandwe. com (дата обращения: 20. 02. 2015).
 • Ходят в театр и сметают продукты // Вести. 2014. 6 окт. С. 3.
 • Хроника Революции. Киев: Саммит-Книга, 2015. Кн. 2. 240 с.: ил.
 • Юдкін І. М. Формування визначників української культури: культурол. студії. Киев: Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. 184 с.
Авторы: Радзиевский Виталий Александрович
Рубрика: Без названия
Страницы: 139-144
УДК: 316.723(477)
DOI:
Ключевые слова: культура, Украина, Великая Отечественная война, нацизм, субкультура, культурология, история
График выхода номеров
№1
март

1 декабря - заканчивается прием работ

25 февраля - сдача номера в печать

Выход в свет - март

№2
июнь

1 марта - заканчивается прием работ

25 мая - сдача номера в печать

Выход в свет - июнь

№3
сентябрь

1 июня - заканчивается прием работ

25 августа - сдача номера в печать

Выход в свет - сентябрь

№4
декабрь

1 сентября - заканчивается прием работ

25 ноября - сдача номера в печать

Выход в свет - декабрь