научный журнал
вестник Санкт-Петербургского государственного
института культуры
RUS| ENG

Научное наследие Гарегина Овсепяна и журнал «Арарат»

 • Аннотация
 • Об авторах
 • Список цитируемой литературы
Научно-исследовательская и просветительская деятельность Гарегина Овсепяна охватывает вопросы формирования и эволюции армянского средневекового искусства в рамках христианской традиции. В качестве редактора журнала «Арарат» он публикует статьи, обзоры и рецензии, ориентированные на формирование современных подходов к изучению истории искусства в рамках концепции национальной модернизации, подробно анализируя армянскую средневековую архитектуру и книжную миниатюру.
 • Арутюнян Артур Арменович
 • Дрампян Р. Изучение армянской средневековой живописи: ее история и современное состояние // Տեղեկագիր / Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիա. Ереван, 1946. № 6. С. 37.
 • Texier C., Félix M. Description de l’Arménie, de la Pérse, de la Mésopotamie. Paris: Publié sous les auspices des ministrés de l’intérieur et de l’instruction publique, 1842. Vol. 1. 165 p.
 • Texier C., Félix M. Description de l’Arménie, de la Pérse, de la Mésopotamie. Paris: Publié sous les auspices des ministrés de l’intérieur et de l’instruction publique, 1842. Vol. 2. 329 p.
 • Vogue M. de. Syrie Centrale: architecture civile et religieuse, du I au VII s. Paris, 1865-1877. 2 t.
 • Հարությունյան Ս. Բ. Գարեգին Հովսեփյանը որպես բնագենտ // Պատմաբանասիրական հանդես. 1968. թիվ է. էջ 147-154.
 • Հովսեփյան Գ. Գրախոսական // Արարատ. Էջմիածին, 1907. համար Է/Ը, Յուլիս-Օգոստոս. էջ 727-741.
 • Հովսեփյան Գ. Դեպի լույս և կյանք // Անիթալիա. Անիթալիաս, 1947. էջ 235.
 • Հովսեփյան Գ. Հայ արվեստի ծագումն ու ոսկե դարը: Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության // Արարատ. 1987. հատոր Բ. էջ 313-323.
 • Հովսեփյան Գ. Հայրենասիրություն և Քրիստոնեություն // Արարատ. Էջմիածին, 1907. Յուլիս-Օգոստոս. Թիվ Է-Ը. Էջ 619.
 • Հովսեփյան Գ. Մեր հոգևոր հայրենիքը // Արարատ. Էջմիածին, 1907. համար Թ, Յուլիս-Սեպտեմբեր. Էջ 768-775.
 • Ղազարյան Մ. Հայ արվեստի երախտավորը: Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյան // Էջմիածին. Էջմիածին, 1979. թիվ 5. էջ 7.
 • Քոլանջյան Խ․ Հայ ձեռագիտության մեծանուն վաստակավորը // Էջմիածին. Էջմիածին, 1962. թիվ 6.
 • Քոլանջյան Խ․ Հայ ձեռագիտության մեծանուն վաստակավորը // Էջմիածին. Էջմիածին, 1962. թիվ 7.
 • Քոլանջյան Խ․ Հայ ձեռագիտության մեծանուն վաստակավորը // Էջմիածին. Էջմիածին, 1962. թիվ 8.
Авторы: Арутюнян Артур Арменович
Рубрика: Без названия
Страницы: 150-153
УДК: 7.033(479.25):1(=19)(092)
DOI:
Ключевые слова: армянское средневековое искусство, методология искусствоведческих исследований, история истории искусства, искусствоведческая публицистика, архитектура Армении, армянская книжная миниатюра
График выхода номеров
№1
март

1 декабря - заканчивается прием работ

25 февраля - сдача номера в печать

Выход в свет - март

№2
июнь

1 марта - заканчивается прием работ

25 мая - сдача номера в печать

Выход в свет - июнь

№3
сентябрь

1 июня - заканчивается прием работ

25 августа - сдача номера в печать

Выход в свет - сентябрь

№4
декабрь

1 сентября - заканчивается прием работ

25 ноября - сдача номера в печать

Выход в свет - декабрь