научный журнал
вестник Санкт-Петербургского государственного
института культуры
RUS| ENG

Bibliography of Babur and Baburids

  • Annotation
  • Authors
  • List of references

The article examines the activities of the Zakhiriddin Mohammed Babur International Foundation, created in Uzbekistan. Especially three bibliographic manuals created by Uzbek specialists. The methodology of compiling a bibliographic index «Bibliography of Babur and Baburids», prepared by joint efforts of Uzbek and Russian scientists, is considered in detail. The fruitfulness of international cooperation of Uzbek scientists in the preparation of an index dedicated to the writer, poet, scientist and commander Zakhiriddin Muhammad Babur, the founder of the Baburid dynasty in India, who became a statesman in the history of this country, was noted. He emphasized his role as one of the famous historians of the world, the creator of the work «Babur-name», written in the Uzbek language. The ways of studying foreign literature about his life and work by Uzbek scientists are outlined.

  • Байтураев Тойчибай Досатович
  • «Жаҳон маданияти ва Бобур» музейидаги адабиётлар библиографияси: 2010 йил 31 март ҳолатига кўра / Бобур халқаро жамоат фонди; тузувчилар Ш. Ш. Рустамхўжаев. Тўлдирилган ва тузатилган 2-нашри. [Андижон], [2012]. 148 с.
  • Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской публичной библиотеки / сост. Е. Ф. Каль. Ташкент: тип. Окр. штаба, 1889. [2], 79 с.
  •  Бобур ва Бобурийлар библиографияси / Бобур Халқаро Фонди; тузувчилар: Ш. Ш. Рустамхўжаев, З. Ш. Бердиева; масъул муҳаррир С. Жалилов. [Андижон]: «Andijon nashrijot-matbaa» МЧЖ, 2014. 481, [1] с.
  •  Бердиева З., Маматраимова Ҳ., Зокирова Т., Эраҳмедова О. Библиография: (умумий библиография): маданият коллежлари учун ўқув қўлланма. Тошкент: Ўқитувчи, 2007. 207 б.
  • Захириддин Мухаммад Бабур. Бабуриды: библиография / Рос. акад. наук, Ин-т языкознания, Междунар. фонд Бабура; авт.-сост. Ш. Ш. Рустамхужаев. М.: Изд-во вост. лит., 2016. 1181, [2] с
Authors: Bayturayev Toychibay Dosatovich
Рубрика: Документальная информация
Pages: 172-175
УДК: УДК 01(091)(5)
DOI: DOI 10.30725/2619-0303-2021-3-172-175
Keywords: Zakhiriddin Muhammad Babur, Baburids, bibliography of Babur and Baburids, personal bibliographic index, Babur-name, poetry of the East
График выхода номеров
№1
март

1 декабря - заканчивается прием работ

25 февраля - сдача номера в печать

Выход в свет - март

№2
июнь

1 марта - заканчивается прием работ

25 мая - сдача номера в печать

Выход в свет - июнь

№3
сентябрь

1 июня - заканчивается прием работ

25 августа - сдача номера в печать

Выход в свет - сентябрь

№4
декабрь

1 сентября - заканчивается прием работ

25 ноября - сдача номера в печать

Выход в свет - декабрь